Khác biệt giữa các bản “Giáo viên”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Vệ sinh và môi trường
 
Giáo viên Tiểu học cần biết các chương trình học như: [[Toán học|Toán]], [[Tiếng Việt]], [[Khoa học]], [[Lịch sử]][[địa lý]], [[đạo đức]], [[công nghệ|kỹ thuật]]
 
Giáo viên Nghệ thuật cần biết hai môn: [[Âm nhạc]] và [[Mỹ thuật]]
2.801

lần sửa đổi