Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Siêu mặt”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “1.1.1.2. Siêu mặt (hypersurface) Là vật thể có độ đo (bằng n -1) trong trong gian đang xét Khi n = 3 Siêu mặt là mặt hai chiều theo nghĩ…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
'''Siêu mặt''' (hypersurface) là vật thể có độ đo (bằng n -1) trong trong gian đang xét. Khi n = 3 siêu mặt là mặt phẳng hai chiều theo nghĩa thông thường. n = 2 siêu mặt là một đoạn cong (một chiều) theo nghĩa thông thường. n = 1 siêu mặt là một điểm (không chiều).
1.1.1.2. Siêu mặt (hypersurface)
Là vật thể có độ đo (bằng n -1) trong trong gian đang xét
Khi n = 3 Siêu mặt là mặt hai chiều theo nghĩa thông thường
n = 2 Siêu mặt là một đoạn cong (một chiều) theo nghĩa thông thường
n = 1 Siêu mặt là một điểm (không chiều).
2.768

lần sửa đổi