Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Siêu mặt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Siêu mặt''' (hypersurface) là vật thể có độ đo (bằng n -1) trong trong gian đang xét. Khi n = 3 siêu mặt là mặt phẳng hai chiều theo nghĩa thông thường. n = 2 siêu mặt là một đoạn cong (một chiều) theo nghĩa thông thường. n = 1 siêu mặt là một điểm (không chiều).
 
* n = 3 siêu mặt là mặt phẳng hai chiều theo nghĩa thông thường.
* n = 2 siêu mặt là một đoạn cong (một chiều) theo nghĩa thông thường.
* n = 1 siêu mặt là một điểm (không chiều).
2.768

lần sửa đổi