Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Siêu mặt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* n = 2 siêu mặt là một đoạn cong (một chiều) theo nghĩa thông thường.
* n = 1 siêu mặt là một điểm (không chiều).
{{sơ khai}}
2.768

lần sửa đổi