Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Siêu mặt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* n = 2 siêu mặt là một đoạn cong (một chiều) theo nghĩa thông thường.
* n = 1 siêu mặt là một điểm (không chiều).
 
==Đọc thêm==
*{{Springer|id=H/h048520|title=Hypersurface}}
* [[Shoshichi Kobayashi]] and [[Katsumi Nomizu]] (1969), [[Foundations of Differential Geometry]] Vol II, [[Wiley Interscience]]
* P.A. Simionescu & D. Beal (2004) [http://dx.doi.org/10.1007/s00371-004-0260-4 Visualization of hypersurfaces and multivariable (objective ) functions by partial globalization], ''The Visual Computer'' 20(10):665–81.
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
{{sơ khai}}