Khác biệt giữa các bản “Bào tử”

n (→‎Sự phân tán: AlphamaEditor, General Fixes)
 
* Bào tử giảm phân ('''meispore'''): là những bào tử được tạo ra bởi quá trình [[giảm phân]], do đó chúng là đơn bội và sẽ phát triển thành các tế bào con đơn bội hoặc cá thể đơn bội. Ví dụ như tiền tế bào thể giao tử của những thực vật có hạt được tìm thấy ở [[hoa]] ([[thực vật có hoa]]) và quả hình nón ([[thực vật hạt trần]]), và những bào tử động (zoospore) được tạo ra từ quá trình giảm phân ở các thể bào tử của tảo chẳng hạn như cây diếp dại.
 
** Tiểu bào tử ('''microspore'''): những bào tử mà phát triển thành thể giao tử đực. (hạt phấn ở thực vật có hạt)
** Đại bào tử ('''megaspore''' hay '''macrospore'''): những bào tử mà phát triển thành thể giao tử cái. (ở thực vật có hạt thể giao tử được hình thành trong noãn)
 
* Bào tử nguyên phân ('''mitospore''', hay là '''conidia''' hoặc '''conidiospore'''): những bào tử được tạo ra bởi quá trình [[nguyên phân]], chúng mang đặc điểm của nấm ascomycetes. Những loại nấm mà ở đó chỉ tìm thấy được bào tử nguyên phân thì được gọi là "'''mitosporic fungi'''" hay "'''anamorphic fungi'''", trước đó đã được phân loại vào nhóm Deuteromycota (xem thêm [[:en: Teleomorph, anamorph and holomorph|Teleomorph, anamorph and holomorph]])
 
48.517

lần sửa đổi