Khác biệt giữa các bản “Lịch thiên văn”

Thêm Lịch thiên văn năm 2017.
(Thêm Lịch thiên văn năm 2017.)
== Liên kết ngoài ==
(bằng [[tiếng Việt]])
* [http://lich2017.vutrutrongtamtaylichthienvan.ftvh.org/ Lịch thiên văn năm 20162017] bởi Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.
* [http://2016.lichthienvan.ftvh.org/ Lịch thiên văn năm 2016] bởi Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.
* [https://thienvandanang.com/tin-tuc/su-kien/lich-thien-van-2016/ Lịch thiên văn năm 2016] bởi DAC - CLB Thiên văn học Đà Nẵng
* [http://www.vutrutrongtamtay.org/2014/12/lich-thien-van-nam-2015.html Lịch thiên văn năm 2015] bởi Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.