Khác biệt giữa các bản “Xa lộ Hà Nội”

 
== Chú thích ==
{{Tham khảo}}
{{Tham khảo}}2[http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/con-duong-bien-sai-gon-xua-thanh-do-thi-bac-nhat-3388088.html . http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/con-duong-bien-sai-gon-xua-thanh-do-thi-bac-nhat-3388088.html]
==Liên kết ngoài==
{{Tham khảo}}2*[http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/con-duong-bien-sai-gon-xua-thanh-do-thi-bac-nhat-3388088.html . http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/con-duong-bien-sai-gon-xua-thanh-do-thi-bac-nhat-3388088.html]
[[Thể loại:Quốc lộ Việt Nam]]
[[Thể loại:Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh]]