Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tháng mười”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* 5: Ngày Nhà giáo Thế giới (''World Teacher's Day'')
* Thứ hai đầu tháng: Ngày Cư ngụ Thế giới (''World Habitat Day'')
* Thứ thứ nhì: Ngày Hạn chế Thiên tai Thế giới (''International Day for Natural Disaster Reduction'')
* 9 : Ngày Bưu điện Thế giới (''World Post Day'')
* 16: Ngày Lương thực Thế giới (''World Food Day'')
* 17: Ngày Quốc tế xóa nghèo (''International Day for the Eradication of Proverty'')
* 20: Ngày Phụ Nữ Việt Nam (''VietNam Women's Day'')
* 24:[[ Ngày Liên Hiệphợp Quốc]] (''United Nations Day'') và Ngày Phát triển Thông tin Thế giới (''World Development Information Day'')
* 24 - 30 : Tuần lễ Giải trừ quân bị (''Disarmament Week'')
* 31: Ngày Halloween
 
Người dùng vô danh