Khác biệt giữa các bản “Hoàng Thế Thiện”

không có tóm lược sửa đổi
Tỉnh Quảng Nam đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một con đường dài 300m, rộng 11,5m tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn theo Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 26-04-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 8, kỳ họp 16 và theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 31-05-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn; thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 
Tỉnh Hà Nam đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một tuyến phố dài 750m, rộng 27m nằm trong khu Đô thị Sinh thái Thương mại và Dịch vụ Lam Hạ, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 29-07-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII kỳ họp thứ hai về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý<ref>{{chú thích web | url = http://vbqppl.hanam.gov.vn:8080/vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/53c76fd7b87c461e472580120027bd3e?OpenDocument | tiêu đề = Văn bản QPPL Hà Nam}}</ref> (Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 29-07-2016 và có hiệu lực từ ngày 08-08-2016) và theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 22-08-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam<ref>{{chú thích web | url = http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/Pages/Article.aspx?ChannelId=8&articleID=2499 | tiêu đề = Cổng TTĐT thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam}}</ref>.
 
Thành phố Đà Nẵng đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một con đường dài 800m, rộng 7,5m nằm trong khu Đô thị Sinh thái Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ theo Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 08-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnhthành phố NamĐà khoá IV kỳ họp thứ baNẵng về việc đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016<ref>{{chú thích web | url = http://dbnd.danang.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=m3YLWT6IhqM%3d&tabid=67 | tiêu đề = Nghị quyết HĐND thành phố Đà Nẵng}}</ref> (Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhthành phố NamĐà Nẵng khoá IX kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08-12-2016 và có hiệu lực từ ngày 19-12-2016).
 
== Nhận định, đánh giá về Hoàng Thế Thiện ==