Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hà Ngọc Chiến”

không có tóm lược sửa đổi
(sửa chính tả XIV ==> XIII)
Không có tóm lược sửa đổi
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ 4 = Phó trưởng [[Ban nộiNội chính Trung ương]]
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 = Chủ tịch [[Hội đồng dânDân tộc của Quốc hội|Hội đồng Dân tộc Việt Nam]]
| bắt đầu 5 = 5/4/2016
| kết thúc 5 = tới nay
Người dùng vô danh