Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Liên kết ngoài”

Đã lùi về phiên bản 15857532 bởi 72.15.59.172 (thảo luận): Ổn định. (TW)
(Đã lùi về phiên bản 15857532 bởi 72.15.59.172 (thảo luận): Ổn định. (TW))
===Phần liên kết ngoài===
Phần liên kết ngoài thường được đặt cuối bài viết. Header "Liên kết ngoài" được định dạng ở mức 2 (tức là <tt>==Liên kết ngoài==</tt>), tiếp theo bởi danh sách hình đạn các liên kết. Bạn nên cung cấp cho người đọc tóm tắt nội dung website hoặc các thông tin trích dẫn có ý nghĩa.
<pre><nowiki>
==Liên kết ngoài==
* [http://example1.com/ Liên kết 1]
* [http://example2.com/link Liên kết 2]
</nowiki></pre>
 
===Tham khảo và trích dẫn===