Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Liên kết ngoài”

n
Đã khóa “Wikipedia:Liên kết ngoài”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
(Đã lùi về phiên bản 15857532 bởi 72.15.59.172 (thảo luận): Ổn định. (TW))
n (Đã khóa “Wikipedia:Liên kết ngoài”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))