Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{dablink|Bài này viết về nước được thành lập từ thời kỳ đầu [[nhà Chu]] như một [[chư hầu]] và tồn tại tới năm 226 TCN. Các nghĩa khác, xem [[Yên (định hướng)]].}}
{{Infobox Former Country
|native_name = 燕国 / 燕國
Người dùng vô danh