Khác biệt giữa các bản “Nguồn lợi thủy sản”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Nguồn lợi thuỷ sản''' là tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên (ao, hồ, sông, ngòi, biển...), có giá trị kinh tế, khoa…”)
 
'''Nguồn lợi thuỷ sản''' là tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên (ao, hồ, sông, ngòi, biển...), có giá trị kinh tế, khoa học để phát triển nghề khai thác thuỷ sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.<ref>{{Chú thích web|url=http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=422&mode=detail&document_id=80047|title=Luật Thủy sản Việt Nam}}</ref>