Khác biệt giữa các bản “Động vật thủy sinh”

không có tóm lược sửa đổi
'''Động vật thủy sinh''' ''(Animals aquatic)'' là [[động vật]] bao gồm [[động vật có xương sống|có xương sống]] và [[động vật không xương sống|không xương sống]] sống dưới nước chủ yếu trong quãng đời của chúng.<ref>[http://www.biology-online.org/dictionary/Aquatic Biology Online Dictionary: "Aquatic"]</ref> Ví dụ của [[động vật không xương sống]] dưới nước là [[động vật ruột khoang]]. Đây là ngành bao gồm [[sứa]], [[san hô]], và [[thủy tức]].<ref>[http://nas.er.usgs.gov/taxgroup/Annelids/ "Annelids." Nonindigenous Aquatic Species. Web. ngày 2 tháng 5 năm 2012.]</ref>
 
Trong [[nuôi trồng thủy sản]], động vật thủy sinh bao gồm: Cá, động vật nhuyễn thể, động vật giáp xác bao gồm cả sản phẩm sinh sản của chúng như trứng thụ tinh, phôi và các giai đoạn con non ở trong các hệ thống nuôi hoặc ở ngoài tự nhiên.<ref>{{Chú thích web|url=http://abf.tdu.edu.vn/tin-t%E1%BB%A9c-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/275-nu%C3%B4i-tr%E1%BB%93ng-th%E1%BB%A7y-s%E1%BA%A3n,-ng%C3%A0nh-h%E1%BB%8Dc-v%E1%BB%9Bi-nhi%E1%BB%81u-c%C6%A1-h%E1%BB%99i-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m,-%C4%91%C3%A1p-%E1%BB%A9ng-nhu-c%E1%BA%A7u-x%C3%A3-h%E1%BB%99i.html|title=Nuôi trồng thủy sản, ngành học với nhiều cơ hội việc làm, đáp ứng nhu cầu xã hội}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://www.fistenet.gov.vn/fileupload/tu-dien-thuat-ngu-ntts-fao-edit.pdf|title=Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN của FAO năm 2008}}</ref>