Khác biệt giữa các bản “Nguồn lợi thủy sản”

không có tóm lược sửa đổi
 
'''Nguồn lợi thuỷ sản''' là tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên (ao, hồ, sông, ngòi, biển...), có giá trị kinh tế, khoa học để phát triển nghề [[Khai thác thủy sản|khai thác thuỷ sản]], bảo tồn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.<ref>{{Chú thích web|url=http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=422&mode=detail&document_id=80047|title=Luật Thủy sản Việt Nam}}</ref>
 
Hàng năm, ở các quốc gia, vùng lãnh thổ, ngư dân cùng chính quyền địa phương, các tổ chức có các hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi, gia tăng nguồn lợi thuỷ sản.
 
== Bài liên quan ==