Linux 9x

Tham gia ngày 24 tháng 1 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<div class="show-image" style="float: right; margin-left: 1em">
{{9X}}<br>
{{user vi}}
</div>
Họ tên: Lê Chiến<br>
Nghề nghiệp hiện tại: IT<br>