Khác biệt giữa các bản “Cầu Thuận Phước”

n
 
=== Khánh thành ===
Dự định sẽ khành thành vào ngày [[30 tháng 4]] năm [[2005]] để mừng kỷ niệm giải phóng miền namNam thống nhất đất nước nhưng tiến độ bị giảmchậm vì những khó khăn từkhi lớpthi đấtcông bênnhịp dướicầu lòngchính cửadây sôngvõng nên cầu khánh thành vào ngày [[19 tháng 7]] năm [[2009]].
 
== Thông số ==
4

lần sửa đổi