Khác biệt giữa các bản “Vương triều thứ Chín của Ai Cập”

không có tóm lược sửa đổi
{{Danh sách Vương triều Ai Cập}}'''Vương triều thứ Chín của Ai cập''' (ký hiệu: '''Triều IX''') cùng với các Triều đại [[Vương triều thứ Bảy của Ai Cập|thứ bảy]], [[Vương triều thứ Tám của Ai Cập|thứ tám]], [[Vương triều thứ Mười của Ai Cập|thứ mười]] và [[Vương triều thứ Mười một của Ai Cập|thứ mười một]], nó là vương triều đầu tiên trong [[Thời kỳ Trung gian thứđầu Đầutiên của Ai Cập|Thời kỳ Trung gian đầu tiên,]], Khoảng thời gian. Triều đại IX, và X trong điện từ những năm của 2160 để 2025&#x20;trước công nguyên.<ref>{{Chú thích sách}}</ref>
 
== Pharaoh ==