Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương triều thứ Hai Mươi Hai của Ai Cập”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Danh sách Vương triều Ai Cập}}
'''Vương triều thứ Hai mươi hai của Ai Cập''' cũng được biết đến như là '''Triều đại''' '''Bubastite''', kể từ khi các [[pharaon]] cai trị được thành phố Bubastis.<ref>[http://www.academia.edu/245702/The_geographic_origins_of_the_Bubastite_Dynasty_and_possible_locations_for_the_royal_residence_and_burial_place_of_Shoshenq_I The_geographic_origins_of_the_Bubastite_Dynasty_and_possible_locations_for_the_royal_residence_and_burial_place_of_Shoshenq_I]</ref> Nó đã được thành lập bởi [[Shoshenq I]]. Đây là một triều đại thuộc [[Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba]].