Khác biệt giữa các bản “Ban Công tác đại biểu Quốc hội Việt Nam”

'''Ban Công tác đại biểu Quốc hội Việt Nam''' là cơ quan thường trực [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội|Ủy ban thường vụ Quốc hội]];<ref>Ðiều 74 Hiến pháp 2013</ref> có trách nhiệm giúp [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội|Ủy ban thường vụ Quốc hội]] về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội|Uỷ ban thường vụ Quốc hội]].<ref name=":0">{{Chú thích web|url=http://quochoi.vn/gioithieu/caccoquanquochoi/caccoquancuaUBTVQH/Pages/ban-cong-tac-dai-bieu.aspx?ItemID=27100|title=Ban công tác Đại biểu|website=Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam}}</ref>
 
'''Trưởng Ban:''' [[Trần Văn Túy]], Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV.
== Thành viên ==
Uỷ ban thường vụ Quốc hội gồm có:
 
- Chủ tịch Quốc hội
 
- Các Phó chủ tịch Quốc hội
 
- Các uỷ viên. Số thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định. Thành viên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội làm việc theo chế độ chuyên trách và không thể đồng thời là thành viên của Chính phủ.
 
Nhiệm kỳ của Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Uỷ ban thường vụ mới.<ref>{{Chú thích web|url=http://quochoi.vn/gioithieu/caccoquanquochoi/UBTVQH/Pages/default.aspx|title=Tổ chức Ủy ban thường vụ Quốc hội|website=Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam}}</ref>
 
== Nhiệm vụ và quyền hạn ==