Khác biệt giữa các bản “Xã (Đức)”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “==Tổng quát== Xã ở Đức không phải là một phần của cơ quan quản lý của nhà nước, mà tự điều hành. Ngoài những chức năng t…”)
 
Trong hệ thống chính trị của nước Đức, '''xã''' là đơn vị hành chính mức thấp nhất mà có một chính quyền địa phương tự quản.
 
==Tổng quát==
Xã ở Đức không phải là một phần của cơ quan quản lý của nhà nước, mà tự điều hành. Ngoài những chức năng tự quản lý, nó còn được giao cho những chức năng nhà nước như cơ quan khai báo (Meldewesen) hay đăng ký (Standesamt). Kể từ khi cải tổ hiến pháp, liên bang không được phép, giao cho xã thêm những chức năng khác.
 
Xã là đơn vị của hệ thống chính trị có lãnh thổ được xác định mà theo Hiến pháp, tự chịu trách nhiệm quy định "các vấn đề địa phương trong phạm vi pháp luật". QuốcHội hộiđồng thành phố và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm như là một tổ chức chính trị chính thức cho sự phát triển công việc này. Là một phần của chính phủ tự trị nó bị ràng buộc bởi luật pháp và các quy định, nhưng không phải bởi nghị định Bộ hoặc quyết định của hội đồng huyện. Hội đồng địa phương và cơ quan hành chính là các cơ quan chính trị chính thức chịu trách nhiệm cho việc
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
 
== Liên kết ngoài ==
{{Thể loại Commons nội dòng}}
 
{{Articles on fourth-level administrative divisions of countries}}
 
[[Thể loại:Xã của Đức]]
Xã là đơn vị của hệ thống chính trị có lãnh thổ được xác định mà theo Hiến pháp, tự chịu trách nhiệm quy định "các vấn đề địa phương trong phạm vi pháp luật". Quốc hội thành phố và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm như là một tổ chức chính trị chính thức cho sự phát triển công việc này. Là một phần của chính phủ tự trị nó bị ràng buộc bởi luật pháp và các quy định, nhưng không phải bởi nghị định Bộ hoặc quyết định của hội đồng huyện. Hội đồng địa phương và cơ quan hành chính là các cơ quan chính trị chính thức chịu trách nhiệm cho việc
[[Thể loại:Phân vùng quốc gia châu Âu]]
[[Thể loại:Đơn vị hành chính địa phương cấp 4 theo quốc gia]]