Khác biệt giữa các bản “Danh sách tích phân với hàm lượng giác”

k
(k)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Tích phân chỉ chứa hàm [[sin]] ==
 
:
: <math>\int\sin ax\;dx = -\frac{1}{a}\cos ax+C\,\!</math>
: <math>\int\sin^2 {ax}\;dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4a} \sin 2ax +C= \frac{x}{2} - \frac{1}{2a} \sin ax\cos ax +C\!</math>
: <math>\int\sin^3 {ax}\;dx = \frac{\cos 3ax}{12a} - \frac{3 \cos ax}{4a} +C\!</math>
Người dùng vô danh