Khác biệt giữa các bản “Xã (Đức)”

không có tóm lược sửa đổi
Xã là đơn vị của hệ thống chính trị có lãnh thổ được xác định mà theo Hiến pháp, tự chịu trách nhiệm quy định "các vấn đề địa phương trong phạm vi pháp luật". Hội đồng thành phố và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm như là một tổ chức chính trị chính thức cho sự phát triển công việc này. Là một phần của chính phủ tự trị nó bị ràng buộc bởi luật pháp và các quy định, nhưng không phải bởi nghị định Bộ hoặc quyết định của hội đồng huyện.
 
[[Image:Administrative Gliederung Deutschlands.svg|thumb|right|350px|Phân cấp hành chính của Đức]]
== Quy luật xã ==
{{main|Quy luật xã ở Đức}}