Khác biệt giữa các bản “Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|Kiểm tra kỷ luật=[[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy ban Kiểm tra Trung ương]]
|Cấp hành chính=Cấp Trung ương
|Khu vực 1=[[Văn phòng TrungChủ ươngtịch Đảngnước (Việt Nam)|Văn phòng Chủ tịch nước]]<br />1A2, Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
|Chức vụ 4=Ủy viên|Thành viên 4=17 ủy viên}}
{{chính trị Việt Nam}}
39

lần sửa đổi