Khác biệt giữa các bản “Tống Khâm Tông”

 
Tuy nhiên di hài của Khâm Tông vẫn còn ở nước Kim. Sang thời [[Kim Thế Tông]] - [[Tống Hiếu Tông]]. Năm [[1171]], nhân việc Tống sứ sang, vua Kim hỏi về việc rước di thể về, Tống sứ xin về nước báo lại. Kim chờ thêm một thời gian, thấy Tống không có hồi âm, bèn cho táng Khâm Tông ở Củng, Lạc theo lễ quan nhất phẩm<ref>''[[Tục tư trị thông giám]]'', [[:zh:s:續資治通鑑/卷142|quyển 142]]</ref>.
 
== Danh sách các Tể tướng thời Khâm Tông ==
# Lý Bang Ngạn: 1126
# Trương Bang Xương: 1126 - 1127
 
== Nhận định ==