Khác biệt giữa các bản “Real Time Streaming Protocol”

không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:05.6293219 using AWB)
{{Cần biên tập}}
 
Tiêu chuẩn Real Time Streaming Protocol (RTSP) – Giao thức truyền tin thời gian thực là một tiêu chuẩn do nhóm chuyên trách kỹ thuật Internet - Internet Engineering Task Force (IETF) phát hành.