Khác biệt giữa các bản “Hội họa Phục Hưng Ý”

không có tóm lược sửa đổi
n
[[Tập tin:Raffaello - Spozalizio - Web Gallery of Art.jpg|thumb|upright=1.40|[[Raphael]], ''[[The Marriage of the Virgin (Raphael)|The Betrothal of the Virgin]]''|alt= Oil painting. A Jewish Priest stands centrally to join the hands of the Virgin Mary who approaches from the left, followed by maidens and St. Joseph who stands to the right. Behind Joseph are young men who have been unsuccessful in winning Mary's hand. Joseph carries a flowering branch. Behind them is an open square and circular temple, in perspective. ]]
[[Tập tin:Pala di sanSan zaccariaZaccaria 01(Venezia).jpgjpgg|thumb|upright=1.40|[[Giovanni Bellini]], ''The [[San Zaccaria Altarpiece]]''|alt= Oil painting. A large altarpiece in which the Madonna sits on a raised throne, with four saints and an angel as described in the article.]]
'''Hội họa Phục hưng Ý''' là nền hội họa của thời kỳ bắt đầu từ cuối thế kỷ 13 và phát triển mạnh từ ngày đầu [[thế kỷ 15]] đến đầu cuối [[thế kỷ 16]] ở bán đảo Ý, lúc đó được phân chia ra nhiều khu vực chính trị.