Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Văn học Thụy Điển”

(Trang mới: “=== [[{{thế:SUBPAGENAME}}]] === Bài này chỉ trên mức so khai một tí, hoàn toàn không nguồn {{thế:Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/chữ ký}}…”)
 
=== [[Văn học Thụy Điển]] ===
Bài này chỉ trên mức so khai một tí, hoàn toàn không nguồn --'''<span>[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|<span style="background:yellow;color:red><font color=#B8860B>minhhuy*=</font></span>]]'''</span><sup><font style="text-decoration:blink"><small>'''''<font color=green>[[thảo luận Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy#footer|talk]]</font>'''''<font color=lime>-[[Special:Đóng góp/Trần Nguyễn Minh Huy|butions]]</font></small></font></sup> 11:23, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC)
#{{OK}} Như trên --'''<span>[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|<span style="background:yellow;color:red><font color=#B8860B>minhhuy*=</font></span>]]'''</span><sup><font style="text-decoration:blink"><small>'''''<font color=green>[[thảo luận Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy#footer|talk]]</font>'''''<font color=lime>-[[Special:Đóng góp/Trần Nguyễn Minh Huy|butions]]</font></small></font></sup> 11:24, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC)