Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
ạm{{wikify}}
{{cần biên tập}}
[[Tập tin:LogoDHKT.jpg|nhỏ|[http://ueb.edu.vn/Default.aspx http://ueb.edu.vn]]]
{{Đại học
|name = Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
|image = [[Tập tin:Dhktdhqg.png]]
|motto =The Road to Success!
|established = 1974
8

lần sửa đổi