Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{wikify}}
{{cần biên tập}}
[[Tập tin:LogoDHKT.jpg|nhỏ|Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội<ref>{{Chú thích web|url=http:\\ueb.edu.vn|title=Trang thông tin chính thức của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội}}</ref>]]
[[Tập tin:LogoDHKT.jpg|nhỏ|[http://ueb.edu.vn/Default.aspx http://ueb.edu.vn]]]
{{Đại học
|name = Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
|established = 1974
|type = [[Trường công lập]]
|endowment =
|president = [[Giáo sư|PGS.]][[Tiến sĩ|TS.]] Nguyễn Hồng Sơn
|students =
|undergrad =
|postgrad =
|faculty =
|staff =
|city = Đường [[Xuân Thuỷ]], [[Cầu Giấy]], [[Hà Nội]]
|country = [[Việt Nam]]
|campus =
|free_label =
|free =
|nickname =
|colors =
|website= [http://www.ueb.edu.vn; www.ueb.edu.vn]
|publictransit =
8

lần sửa đổi