Khác biệt giữa các bản “Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|publisher=Tạp chí Xây dựng Đảng
|date = ngày 3 tháng 7 năm 2006 |accessdate = ngày 24 tháng 12 năm 2010}}</ref>
 
== Nhiệm vụ ==
== Các đơncấu vịtổ chức ==
Bí thư Đảng ủy Ngoài nước:
''Nguồn:<ref name="cpv">{{chú thích web
* [[Lê Hoài Trung]], Ủy viên Trung uơng Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
|url=http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30583&cn_id=38768
Cơ quan trưc thuộc:
|title=Ban Cán sự Đảng Ngoài nước
|publisher=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
|date = ngày 24 tháng 8 năm 2006 |accessdate = ngày 24 tháng 12 năm 2010}}</ref>
#Văn phòng
#Ban Tổ chức
#Ban Công tác quần chúng
#Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra
''Nguồn:<ref name="cpv">{{chú thích web|url=http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30583&cn_id=38768|title=Ban Cán sự Đảng Ngoài nước|date=ngày 24 tháng 8 năm 2006|accessdate=ngày 24 tháng 12 năm 2010|publisher=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam}}</ref>''
 
== ThamKỷ khảoluật ==
== Nhân sự qua các thời kỳ ==
Ngày 17/01/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 - 2015.
;Tại thời điểm 24 tháng 8 năm [[2006]]:
#[[Đào Ngọc Dung]] - Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương Đảng]], Trưởng ban, Bí thư
#[[Phạm Sỹ Tam]] - Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Bí thư
#[[Nguyễn Văn Hán]] - Phó Trưởng ban, Phó Bí thư
Các đơn vị trong Ban:
*Văn phòng:
:Chánh Văn phòng: Trương Mạnh Sơn
:Phó Văn phòng: Đặng Văn Cần
*Vụ Tổ chức:
:Vụ trưởng: Đặng Hữu Trung
:Phó vụ trưởng: Nguyễn Thị Dung, Lê Công Bằng, Trần Văn Nhỏ
*Vụ nghiên cứu tổng hợp:
:Vụ trưởng: Nguyễn Văn Ký
:Phó vụ trưởng: Nguyễn Xuân Định, Phan Ý Nhi
*Vụ Tuyên huấn – Dân vận:
:Vụ trưởng: Thái Chí Thanh
*Uỷ ban Kiểm tra:
:Quyền Vụ trưởng: Phạm Hồng Sơn<ref name="cpv" />
;Nhân sự hiện nay
#Đồng chí Lê Hoài Trung, UVTW, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước
 
Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 - 2015 <ref>{{Chú thích web|url=http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ky-luat-khien-trach-ban-thuong-vu-dang-uy-ngoai-nuoc-nhiem-ky-2010-2015-424021.html|title=Kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015}}</ref>
== Tham khảo ==
 
== Nhân sự qua các thời kỳ ==
#[[Đào Ngọc Dung]] - Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương Đảng]], Trưởng ban, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước (2006 - 2010)
#[[Lê Dân]] - Bí thư Đảng ủy Ngoài nước (2010 - 2015)
#[[Lê Hoài Trung]] - Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương Đảng]], Bí thư Đảng ủy Ngoài nước (2015 - 2020)
== Liên kết ngoài ==
*{{chú thích web
|url=http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30583&cn_id=38768
Người dùng vô danh