Khác biệt giữa các bản “Zaporizhia”

không có tóm lược sửa đổi
(+ khi hau)
|shield_size = 80px
|pushpin_label_position = right
|pushpin_map = Ukrainerusia
|pushpin_map_caption =Vị trí của Zaporizhia trong Ukraine
|pushpin_mapsize =
Người dùng vô danh