Khác biệt giữa các bản “Science Citation Index”

n
Quy phạm.
(→‎Liên-kết ngoài: Unicodifying)
n (Quy phạm.)
'''Danh- mục Trích- dẫn Khoa- học''' ('''Science Citation Index''', viết tắt: '''SCI''') là một [[danh-mục trích-dẫn|danh mục trích dẫn]] do [[Viện Thông-tin Khoa-học|Viện Thông tin Khoa học]] (Institute for Scientific Information, viết tắt: ISI) xuất- bản lần đầu- tiên và là công- trình do nhà- khoa- học [[Eugene Garfield]] sáng- tạo ra vào năm 1960. Hiện- nay [[Thomson Reuters]] là chủ- sở- hữu của danh- mục này.<ref name=history-cite-indexing>{{chú thích web
| title =History of Citation Indexing
| work =Needs of researchers create demand for citation indexing
|url=http://www.thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index?parentKey=441594
|title=Science Citation Index |format= |work=
|accessdate = ngày 30 tháng 8 năm 2009}}</ref> Phiên- bản danh- mục lớn hơn với tên- gọi '''Danh- mục Trích- dẫn Khoa- học mở- rộng (Science Citation Index Expanded, viết tắt: SCIE)''' bao bao-gồm hơn 6.500 [[Tạp-chí khoa-học|Tạp chí khoa học]] danh- tiếng và quan- trọng, xuyên- suốt 150 chuyên- ngành, từ năm 1900 cho đến nay. Những tạp- chí này theo mô- tả là những tạp- chí hàng- đầu thế- giới về [[khoa-học|khoa học]] và [[công-nghệ|công nghệ]] vì quá- trình chọn- lọc chúng vào danh- mục rất nghiêm- ngặt.<ref name=Expanded>{{chú thích web |url=http://www.thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded?parentKey=441594 |title=Science Citation Index Expanded |format= |work= |accessdate = ngày 30 tháng 8 năm 2009}}</ref> Danh- mục trích- dẫn này có- thể truy- cập trực- tuyến (online) thông- qua cơ- sở dữ- liệu (database) Web Khoa- học ([[Web of Science]]) (Web of Science là một phần của bộ- sưu- tập các database Web Kiến- thức ([[Web of Knowledge]])). Ngoài- ra còn có phiên- bản in và phiên- bản trên đĩa CD, trong đó số tạp- chí ít hơn. Database này cho- phép một nghiên- cứu- viên xác- định danh- sách những bài- báo xuất- bản sau có trích- dẫn tới một bài- báo bất- kì đã được xuất- bản trước đó, danh- sách những bài báo của cùng một tác- giả, hoặc danh- sách những bài- báo thường- xuyên được trích- dẫn nhất. Thomson Reuters cũng đã thương- mại- hóa nhiều tập- con của database này, với thuật- ngữ '''Các Danh- mục Trích- dẫn Đặc- biệt (Specialty Citation Indexes)''',<ref name=SpCI>{{chú thích web |url=http://www.thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/Specialty_Citation_Indexes?view=Standard&parentKey=441594 |title=Specialty Citation Indexes |format= |work= |accessdate = ngày 30 tháng 8 năm 2009}}</ref> như '''Danh- mục Trích- dẫn Khoa- học Thần- kinh (Neuroscience Citation Index)'''<ref name=NCI>{{chú thích web |url=http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MD |title=Journal Search - Science - |format= |work= |accessdate = ngày 30 tháng 8 năm 2009}}</ref> và '''Danh- mục Trích- dẫn Hóa- học (Chemistry Citation Index)'''.<ref>{{chú thích web |url=http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=CD |title=Journal Search - Science - Thomson Reuters |accessdate=ngày 14 tháng 1 năm 2011}}</ref>
 
==Xem thêm==
* [[Danh-mục Trích-dẫn Nghệ-thuật và Nhân-văn|Danh mục Trích dẫn Nghệ thuật và Nhân văn]] (Arts and Humanities Citation Index), gồm 1130 tạp- chí, bắt- đầu từ năm 1975.
* [[Nhân-tố ảnh-hưởng|Nhân tố ảnh hưởng]] (Impact factor, viết tắt: IF)
* [[Danh-sách database học-thuật và engine tìm-kiếm|Danh sách database học thuật và engine tìm kiếm]]
* [[Danh-mục Trích-dẫn Khoa-học Xã-hội|Danh mục Trích dẫn Khoa học Xã hội]] (Social Sciences Citation Index), gồm 1700 tạp- chí, bắt- đầu từ năm 1956.
 
== Thao- khảo ==
{{Tham khảo|2}}
 
==Liên- kết ngoài==
* [http://scientific.thomson.com/products/wos/ Giới- thiệu về SCI (bằng tiếng Anh)]
* [http://science.thomsonreuters.com/mjl/ Danh- sách tạp- chí chính (bằng tiếng Anh)]
 
{{sơ khai}}
13.732

lần sửa đổi