Khác biệt giữa các bản “Bản”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Unicodifying)
n
Qua biến động lịch sử lâu dài thì một bản (hay mường, chiềng) có thể đã phát triển hay thu hẹp, và có thể thay đổi về sắc tộc đến cư trú nhưng tên gọi vùng dân cư vẫn giữ như cũ.
 
Ngày nay tại [[Thái Lan]], [[Lào]] thì ''ban'' được đặt trước tên chính thức của bản, tạo ra địa chỉ. Ví dụ thị trấn Lak Sao trên Đường 8 bên Lào, lối [[cửa khẩu quốc tế Cầu Treo|cửa khẩu Cầu Treo]], [[Hà Tĩnh]] sang, được ghi là "Ban Lak Sao".
 
Tại Việt Nam và Trung Quốc thì trong vùng cư trú của [[Người Thái (Việt Nam)|người Thái]], [[người Tày|Tày]], [[Người Nùng|Nùng]], [[người Choang|Choang]], thói quen đã dẫn đến trong khẩu ngữ thường bỏ qua từ "bản" nếu tên bản có hai từ trở lên, ví dụ (bản) Nậm Sin, (bản) Cốc Lầy,... Từ "bản" không bỏ qua khi tên bản chỉ có một từ, ví dụ "bản Phiệt", "bản Cầm",... hoặc khi cần chỉ rõ cấp độ hành chính ví dụ "... tại ''bản'' Nậm Sin xã Bản Phiệt...".