Khác biệt giữa các bản “Hành cung Vũ Lâm”

Nhiều [[các chùa ở Ninh Bình|chùa ở Ninh Bình]] được vua [[Trần Thái Tông]] trực tiếp cho xây dựng như chùa Sở, chùa Thông ở thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, chùa Khả Lương, chùa Khai Phúc ở xã Ninh Thắng, chùa A Nậu thuộc [[thành phố Ninh Bình]], cấp cho chùa 160 sào ruộng... giống nhiều chùa ở [[Ninh Bình]] gắn liền với tên tuổi các vua, chúa qua các Triều đại phong kiến.<ref>[http://baoninhbinh.org.vn/news/print/2DA98A Chùa ở Ninh Bình]</ref>
 
Ngày nay, những tên đất, tên làng ở vùng đất Văn Lâm còn in đậm dấu ấn lịch sử thời ấy. Đó là cánh đồng Trường Thi nơi tập trận, Bến Thánh là bến thuyền tập kết thủy quân, lànlàng Thiện Trạo (chèo thuyền giỏi), làng Hạ Trạo (gác chèo) ở xã Ninh Thắng là nơi gác chèo khi vào đến Hành cung. Đó là làng Tuân Cáo, nơi các quan vào trình báo nhà vua; làng Hành Cung, là nơi ở của Vua. Những địa điểm như Thái Vi – Thung Nham (xã Ninh Hải); Hành Cung – Khả Lương – Tuân Cáo – Hạ Trạo (xã Ninh Thắng) và Khê Đầu, Bộ đầu, Hệ Dưỡng (xã Ninh Vân) đều là những địa danh có liên quan trực tiếp đến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Nguyên năm 1285.
 
==Khu du lịch hành cung Vũ Lâm==