Khác biệt giữa các bản “Tiếng Murrinh-patha”

*''ngarra da ngurran'' = "Tôi đang về nhà"
*''thangkunuma mi kanhi-yu?'' = "thức ăn bao nhiêu tiền?"
*''ku were dirranngingarlbarl'' = "con chó đang sủa vào tôi"<ref>{{Chú thích web|url=http://langwidj.org/Murrinhpatha-phrasebook/html/|title=Murrinhpatha Phrasebook}}</ref>
*''nhinhi, nanku-nitha, nankungitha, nanku, nankuneme, nankungime, nanki'' = "bạn"<ref name=":0">{{Cite book|title = Spoken Here: Travels Among Threatened Languages|last = Abley|first = Mark|publisher = Random House Canada|year = 2003|isbn = 0679311017|location = Toronto, ON|pages = }}</ref>
*''ku yagurr'' = "thằn lằn"<ref name=":0" />