Kinh Thi

Tham gia ngày 12 tháng 10 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{trang thành viên}}
{{#babel:vi-N|}}
 
{{Tóm tắt về thành viên Wikipedia |
 
Tên = Kinh Thi |
Cấp = Gà mờ |
 
Nơi ở = [[Phan Rang]], [[Ninh Thuận]], [[Việt Nam]] |
Lúc sinh = Ngày X tháng X, [[1969]] |
 
Học vị = Bác sỹ Y khoa |
Cập nhật tổng số sửa đổi = {{CURRENTTIME}}, ngày {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} năm {{CURRENTYEAR}} (UTC) |
Ngôn ngữ = [[Tiếng Việt]] <small>(tiếng mẹ đẻ)</small>|
 
Gia nhập = |
Tổng số sửa đổi = |
Cập nhật tổng số sửa đổi = {{CURRENTTIME}}, ngày {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} năm {{CURRENTYEAR}} (UTC) |
 
Blog = https://www.facebook.com/salomon.nguyen.pr, https://bs-kinhthi.blogspot.com/ |
104

lần sửa đổi