Khác biệt giữa các bản “Savang Vadhana”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
== Danh hiệu và phong cách ==
* 1862–1878 : Her Royal Highness Princess Savang Vadhana
* 1878–1880 : Her Royal Highness Princess Savang Vadhana, the Princess Consort
* 1880–1910 : Her Majesty the Queen
* 1910–1934 : Her Majesty the Queen Aunt
* 1934–1955 : Her Majesty the Queen Grandmother
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh