Khác biệt giữa các bản “Savang Vadhana”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
* 1910–1934 : Her Majesty the Queen Aunt
* 1934–1955 : Her Majesty the Queen Grandmother
 
== Trang trí Hoàng gia Thái ==
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh