Khác biệt giữa các bản “Savang Vadhana”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
* [[File:King_Rama_IV_Royal_Cypher_Medal_(Thailand)_ribbon.png|80px]] King Rama VIII Royal Cypher Medal (First Class)
* [[File:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] King Rama IX Royal Cypher Medal (First Class)
 
== Hậu duệ ==
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh