Khác biệt giữa các bản “Savang Vadhana”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
== Hậu duệ ==
{| class="wikitable"
!Name!!Birth!!Death!!Spouse!!Children
|-
| [[Vajirunhis|Crown Prince Maha Vajirunhis]]||27 June 1878||4 January 1895||Never married||
|-
| Prince Isariyalongkorn||4 September 1879||25 September 1879||Never married||
|-
| [[Vichitra Chiraprabha|Princess Vichitra Chiraprabha]]||21 April 1881||15 August 1881||Never married||
|-
| Sommatiwongse Varodaya, Prince of Nakhonsridharmaraj||9 June 1882 ||17 June 1899||Never married||
|-
| [[Valaya Alongkorn|Valaya Alongkorn, Princess of Bejraburi]]||16 April 1884||15 February 1938||Never married||
|-
|[[Sirabhorn Sobhon|Princess Sirabhorn Sobhon]]||19 July 1888||24 May 1898||Never married||
|-
| rowspan="3" |[[Mahidol Adulyadej|Mahidol Adulyadej, Prince of Songkla]]||rowspan="3" |1 January 1891||rowspan="3" |24 September 1929||rowspan="3" | [[Srinagarindra|Sangwan Talapat]] || [[Galyani Vadhana|Galyani Vadhana, Princess of Naradhiwas]]
|-
|[[Ananda Mahidol]]
|-
|[[Bhumibol Adulyadej]]
|-
|Princess (Unnamed)||9 November 1893||12 November 1893||Never married||
|}
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh