Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
* [[Mossad]] - Cơ quan Tình báo Trung ương [[Israel]]
* [[Tổng cục II, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục II]] - Bộ Quốc phòng Việt Nam
* [[MI-5|MI-6MI5]] - Cơ quan Tình báo [[Anh]]
* [[STASI]] - Cơ quan Tình báo Trung ương [[Cộng hòa Dân chủ Đức|CHDC Đức]]
* [[Phân cục Tình báo Hoa Nam]] - Cơ quan Tình báo [[Trung Quốc]]