Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vajrabodhi”

n
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
Dòng truyền thừa của Sư Kim Cương Trí được xem là dòng Chính Mật. Nhánh truyền thừa được minh họa như sau:
[[Đại Nhật Như Lai]] > [[Kim Cương Tát Đỏa]] > [[Long Thụ (600-650)|Long Thọ]] > [[Long Trí]] > Kim Cương Trí. Sau này Đại Sư [[Không Hải]], tổ của [[Chân Ngôn Tông|Chân ngôn tông]], [[Nhật Bản]] cũng nhận pháp từ chính dòng này theo nhánh truyền thừa như sau: Kim Cương Trí > [[Bất Không Kim Cương]] > [[Huệ Quả]] > [[Không Hải]].
 
==Tham khảo==