Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Stanisław Leszczyński”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Dự án Úc|chất lượng = C|độ quan trọng = cao}}
{{Dự án Thành phố|chất lượng = C|độ quan trọng = cao}}}}
{{Thảo luận mục Ngày này năm xưa|date1=2016-01-26|oldid1=20343091|date2=2017-01-26|oldid2=20343091|content=[[1788]] – Một hạm đội của Anh Quốc dưới quyền Arthur Phillip đổ bộ lên [[Port Jackson]] nay thuộc '''[[Sydney]]''', sau đó thiết lập khu định cư vĩnh cửu đầu tiên của người châu Âu tại lục địa Úc.
}}