Khác biệt giữa các bản “Anh hùng xạ điêu”

|-
|align=center| [[Anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 2017)|2017]]
|align=center|Công ty điện ảnh Hoa Sách và Hoàn Mỹ
|align=center| [[Dương Húc Văn]]
|align=center| [[Lý Nhất Đồng]]
|align=center| Trung Quốc
|Dương Khang (Trần Tinh Húc), Mục Niệm Từ (Mạnh Tử Nghĩa), Âu Dương Khắc (Lưu Trí Dương), Hoàng Dược Sư (Miêu Kiều Vỹ), Lý Bình (Tằng Lê), Dương Thiết Tâm (Lý Tông Hàn).
|
|}
 
Người dùng vô danh