Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Tiêu bản sơ khai”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Tramy1210 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01
(Sinh ngày 12 tháng 10 năm 2002)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của Tramy1210 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
{{Đổi hướng thể loại|Bản mẫu sơ khai}}
Nguyễn Phương Trà My