Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Vương hậu Chakri”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
| label9 = [[File:HM_Queen_Indrasakdi_Sachi.jpg|25px]]
| data9 = ''[[Indrasakdi Sachi]]''<br> (Rama VI)
| label10 = [[File:HM Queen Rambhai Barni of Siam.jpg|25px]]
| data10 = [[Rambhai Barni]]<br> (Rama VII)
| label11 = [[File:Queen Sirikit NYWTS.jpg|25px]]
Người dùng vô danh