Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Vương hậu Chakri”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| data8 = [[Saovabha Phongsri]]<br> (Rama V)
| label9 = [[File:HM_Queen_Indrasakdi_Sachi.jpg|25px]]
| data9 = ''[[Indrasakdi Sachi]]''<br> (Rama VI)
| label10 = [[File:HM Queen Rambhai.jpg|25px]]
| data10 = [[Rambhai Barni]]<br> (Rama VII)
136

lần sửa đổi